گروه معماری هشت

EN/FA/AR
فروشگاه آرایشی بهداشتی گلرخ

فروشگاه آرایشی بهداشتی گلرخ

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج | 1393


پروژۀ بازسازی فروشگاه آرایشی و بهداشتی گلرخ در دی ماه 93 به شرکت ما پیشنهاد شد.خواسته کارفرما ایجاد دو ویترین عادی و VIP و دو پیشخوان برای فروش عادی و VIP بود، تا بتواند به نیازهای عملکردی خود پاسخ گوید. از طرف دیگر ایجاد دعوت کنندگی بیشتر، امری ضروری برای فروشگاه بود.

بنابراین با توجه به ابعاد کوچک مغازه، این دو مسئله چالش هایی پیش روی طراحی ما بودند. ایده ای که برای طراحی از آن بهره بردیم این بود که از عنصری پیوسته استفاده کنیم، به طوری که کل فضا های خواسته شده را تأمین نماید. بنابراین با الهام از جعد گیسو، صفحه ای قوسی شکل از آجر در نظر گرفتیم که از تابلوی مغازه حرکت کرده و در انتها ویترین VIP و پیشخوان آن را بوجود می آورد. همچنین قفسه هایی نیز در دو طرف فروشگاه برای تامین فضاهای عملکردی ایجاد کردیم.     


______________________________________________________________________________

کاربری: تجاری

موقعیت: ایران، کرج

کارفرما: آقای آروین ابراهیمی 

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی، محمد نظری پور، میترا محمدی

گرافیک: استودیو هشت

زیربنا : 18 متر مربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ:  دی93