گروه معماری هشت

EN/FA
پروژه مسکونی سدار

پروژه مسکونی سدار

| تهران| ۱۴۰۰ 


زمانی زندگی در خانه، در پیوند با طبیعت جریان می‌‌یافت. صدای آب، آواز پرندگان، انرژی سبز درختان و آسمان آبی به عنوان گنجینه‌ی طبیعی در اختیار انسان بودند. انسان گذشته در تعامل با محیط پیرامون خود احساس و حال خوب را از هم‌نشینی با این عناصر طبیعی به دست می‌آورد. اما رفته رفته و در روند توسعه‌ی شهرنشینی، خانه‌ها جای خود را به آپارتمان‌هایی دادند که بدون توجه به این کیفیت‌های طبیعی ساخته می‌شدند. پروژه‌ی مسکونی سدار واقع در خیابان خدابنده با آن درخت های سرو معروفش، سعی داشته تا نسبت به طبیعت پیرامون خود منفعل نباشد و با توجه به آن‌ها احیاگر بخشی از کیفیت‌های از دست رفته خانه‌های قدیمی باشد


______________________________________________________________________________

کاربری: مسکونی

موقعیت: ایران، تهران

معمار مسئول : شهاب احمدی ایمان هدایتی

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی،نیلوفر محمدزاده، مائده مساح، علی احمدی، علی بزازن

ارائه: نیلوفر محمدزاده، شقایق بیرامی، علی احمدی

وضعیت: طراحی شده