گروه معماری هشت

EN/FA
اتاق کنفرانس شرکت بدرتک

اتاق کنفرانس شرکت بدرتک

موقعیت: ایران-تهران-ترکمنستان

طراحی: مهندسین مشاور هشت

اجرا: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: شرکت بدر تک الکتریک

کاربری: اداری

مساحت: 65مترمربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ:  اسفند 96

اواخر اسفند 96 پروژه بازسازی سالن همایش های شرکت بدر تک الکتریک که نمایندگی محصولات تهویه مطبوع Media در ایران است به دفتر پیشنهاد شد. خواست کارفرما این بود که طراحی فضا به گونه ای باشد که بتواند پاسخگوی عملکردهای متفاوت آن همچون برگزاری همایش ها، کلاس های آموزشی و مهمانی های دوره ای باشد.

پروژه از این جهت قابل ارزش بود که فضای اصلی هم اندیشی، دورهمی های کاری و برگزاری جلسات محسوب می شد و طراحی آن می بایست به عنوان الگویی پاسخگو برای بازسازی دیگر قسمت های بنا مورد استفاده قرار میگرفت.

طراحی با دو چالش اصلی مواجه بود. اول این که کوچک بودن ابعاد فضا با عملکردهای ویژه آن در تناقض بود، ثانیا یک ستون سازه ای وسط این فضا وجود داشت که نحوه برخورد با آن می توانست تاثیر فراوانی بر روی خروجی کار بگذارد.

تصمیم کلی ما برای سازماندهی پروژه به دو بخش قابل تقسیم بود. اول این که با افزایش کیفیت متغیرهای محیطی همچون نور و فضای سبز بتوانیم تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت محیط اداری و به دنبال آن بهره وری کارکنان داشته باشیم. از طرفی با بازتعریف حوزه های عملکردی مختلف و کشاندن و ادغام آن ها در یکدیگر هم بتوانیم فضایی چند عملکردی مناسب با رویدادهای گوناگون داشته باشیم.

فرآیند طراحی را با تعیین حوزه های عملکردی آغاز کردیم. این رو در همان ابتدا فضای میانی که قسمت عمده فضا را تشکیل می داد بیدرنگ به محل نشستن مخاطبین و برگزاری جلسه اختصاص یافت  .بعد از آن فضایی را که قبلا آبدارخانه بود به فضای کتابخانه تبدیل کردیم و قراردادن وسایل و فایلهای مختلفی که قبلا به صورت پراکنده در غالب کمد های متعدد در فضا وجود داشت در این قسمت قرار دادیم. با این کار جداره ها از قید و بند کمدهای قدیمی آزاد و تبدیل به فضایی قابل انعطاف برای نمایش تابلوهای تبلیغاتی، افتخارات و لوح های تقدیر در نقاط مختلف فضا شد. در قدم بعدی فضای نورگیر که در مجاورت این فضا قرار داشت و با یک درب صلب از فضای سالن کنفرانس جدا می شد را با حذف تیغه مابین به داخل فضای اصلی کشیدیم و این گونه این فضا را به صورت ادامه ای از فضا به عنوان نمایشگاه محصولات تعریف شد.

دو تراس در مجاورت فضای سالن وجود داشت که با درب از فضای اصلی جدا شده بود.