گروه معماری هشت

EN/FA
دفتر مرکزی شرکت PTC

دفتر مرکزی شرکت PTC

موقعیت: ایران- تهران- سهروردی

طراحی: مهندسین مشاور هشت

نظارت بر اجرا: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: آقای مهندس عرفی

کاربری: اداری

مساحت: 300 مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ:  بهمن 97