گروه معماری هشت

EN/FA
دفتر پتروشیمی تخت جمشید

دفتر پتروشیمی تخت جمشید

موقعیت: ایران _تهران_بلوار آفریقا

طراحی: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: شرکت پتروشیمی ماهشهر

کاربری: اداری

مساحت: 100مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: شهریور95

بازسازی دفتر کاری متعلق به مدیر عامل شرکت پتروشیمی تخت جمشید به شرکت ما پیشنهاد شد. دفتر مدیرعامل در یکی از ساختمان های شرکت نفت قرار داشت و بنابراین باید از متریال هایی همخوان با سایر فضاهای ساختمان در این واحد هم استفاده می شد. رنگ خاکستری را به نشانۀ رنگ غالب در صنایع پتروشیمی، به عنوان رنگ زمینه در فضا در نظر گرفتیم و در کنار آن از رنگ گرم چوب در فضای مدیریت و فضای انتظار استفاده کردیم. ناهماهنگی و اختلاف سطوح را با راه حل های عملکردی و زیبایی های فرمی در معماری حل کردیم. فضای منشی را در انتهای سالن در نظر گرفتیم تا قسمتی تقریباً مخفی برای قرارگیری قفسه های فایل ها برایش ایجاد کنیم. در سقف و دیوار فضای انتظار، سطوحی دکوراتیو با استفاده از خطوط مشکی ایجاد کردیم، تا یادآور لوله های پتروشیمی باشد و نام شرکت را بر روی این دیوار به نمایش درآوردیم.