گروه معماری هشت

EN/FA
ویلای ایگل

ویلای ایگل

موقعیت: ایران - لواسان - ایگل

طراحی: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: مهندس فتوحی

کاربری: مسکونی

مساحت: 800مترمربع

تاریخ:  آبان 97