گروه معماری هشت

EN/FA
فود کورت یوسف آباد

فود کورت یوسف آباد

موقعیت: ایران- تهران – یوسف آباد

طراحی و اجرا: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: مهندس  میرزایی 

  کاربری: تجاری

مساحت:1000مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ: اردیبهشت 97