گروه معماری هشت

EN/FA
Contact

Contacts

 • Address
 • Unit 45, 8th Floor, Abbas Kiarostami Alley ,Vliasr street, Ferdows Garden, Tehran, Iran
 • Tel

  +98(0)-2122716370

  +98(0)-9128356808

  +98(0)-9124339769

 • E-Mail

  info@hashtco.com

Write Us