گروه معماری هشت

EN/FA
وادی آرام

وادی آرام

موقعیت: ایران-شیراز

گرافیک: استودیو هشت

کارفرما: مهندس الفت

کاربری: فرهنگی

مساحت: 21000مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: شهریور96