گروه معماری هشت

EN/FA
ویلای آبعلی

ویلای آبعلی

موقعیت: ایران_تهران_آبعلی

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: مهندس هومن سلامت

کاربری: مسکونی

مساحت: 300مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ: مهر95

ویلای آبعلی ساختمانی بود در تپه های روبروی پیست اسکی آبعلی. کارفرما قصد ساخت مجموعه ای تفریحی را در ملک خود داشت و این ویلا سوله ای نیمه کاره در زمینش بود که می خواست آن را به ویلای شخصی و دفتر کار خود تبدیل کند. ساختمانی نیمه کاره بر روی شیب و با دیدی بسیار وسیع به طبیعت منطقه. ساختمانی که یک سوی آن از پایین تپه ها به خوبی دیده می شد. از ما خواسته شد تا طراحی آن را متناسب با کاربری جدیدش انجام دهیم.

در طراحی داخلی، آنچه ما را بیشتر تحت تأثیر قرار می داد، دید بسیار زیبایی بود که به طبیعت اطراف وجود داشت. بنابراین بازشوها را تا حد امکان فراخ در نظر گرفتیم و به دنبال ایجاد پارادوکسی دل انگیز از نمایش گرمای درون فضا و سرمای تقریباً همیشگی در طبیعت آبعلی برآمدیم. با این ایده، یکی از دیوارها را به وجهی شفاف و شیشه ای تبدیل کردیم و شومینه ای را در مرکز این وجه قرار دادیم و این شد آتشی گرم که پس زمینه ای سرد از شیشه خیس و طبیعت برفی دارد. شیب شیروانی سقف را در طراحی داخلی حفظ کردیم و با الوارهایی از چوب آن را پوشاندیم و از سوی دیگر در پوشش دیوارها از آجر استفاده کردیم تا حس طبیعی و گرم فضا را تقویت کنیم.

در طراحی نما کارفرما خواهان آن بود تا ورودی دفتر کار و ویلای شخصی را از هم مجزا کنیم. با توجه به وجود شیب و با الهام از تپه ها ی اطراف، یک دسترسی سیال ایجاد کردیم که هماهنگ با بستر طبیعی خود حرکت کرده و زمین و ساختمان را بهم متصل می کرد. در نتیجه نمای ساختمان زمینه ای شد برای نمایش پله ها و رمپ هایی در شیب که به دو ورودی مجزا در ساختمان می رسیدند. پله هایی که طبیعت موجود را به همان شکل تپه تکرار می کنند و همچون تخته سنگهایی به روی هم چیده می شوند؛ فضای سبز در آنها جریان دارد و مخاطب را پس از بازگشت از یک کوهپیمایی سخت به آرامش و سکون در فضای داخل دعوت می کنند.