گروه معماری هشت

EN/FA
نمازخانه عباس آباد

نمازخانه عباس آباد

موقعیت: تهران_تپه های عباس آباد

طراحی: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: شهرداری تهران

کاربری: فرهنگی

مساحت: 160مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: اسفند94 

طراحی نمازخانه ای بر روی تپه های عباس آباد، توسط شهرداری تهران به رقابت گذاشته شد. نمازخانه برای پارک آب و آتش در نظر گرفته شده بود. پروژه از پارک به صورت دید پرنده و از اتوبان مدرس به صورت نما دیده می شد.

اابتدا به دیدن نمونه های مساجد پرداختیم و در گونه شناسی مساجد به شکل مربع رسیدیم. از سوی دیگر در مکان های مذهبی همیشه شکلی از دایره تداعی می شود تا اتصال دهندۀ جهان مادی با عالم ملکوت باشد. گنبدها، حرکت دایره وار در خانه کعبه و ... همگی نمادی ازین مفهوم اند. پس عالم ملکوت را در کالبد مادی تعریف کردیم و کره ای را محاط در مکعب دیدیم. مکعبی نیمه شفاف که کره ای نورپردازی شده را در خود می نمایاند و در جهت قبله چرخیده است. با این ایده نمای ساختمان از دید پرنده و دید انسانی یکسان بود و این خلوص بنا را بیشتر می کرد. از سوی دیگر برای تقویت حس معنوی فضا، قسمتی از حجم را در سطحی از آب بردیم، تا انعکاس مجازی حجم در آب، اشکال دایره و مربع را کامل کند. همچنین ورودی را از زیر استخر آب در نظر گرفتیم تا حس معلق بودن بنا را تقویت کرده و به جدا شدن از عالم مادی تأکید بیشتری کنیم.