گروه معماری هشت

EN/FA
بازسازی مجموعه فرهنگی آرسنال

بازسازی مجموعه فرهنگی آرسنال

موقعیت: ایتالیا_رم

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: مهندس سونیا شریفی

کاربری: فرهنگی

تاریخ: تیر95

آرسنال ساختمانی قدیمی، با معماری تاریخی ایتالیا، واقع در محله پونتوفیکو شهر رم بود. این ساختمان در جنگ جهانی دوم کاربری انبار را داشته و کارفرما بر آن بود که این فضا را با حفظ کلیت ظاهری و تاریخی آن، تغییر کاربری داده و به یک مرکز فرهنگی مدرن تبدیل نماید.

قدیمی بودن ساختمان، حفاظت از کلیت بنا و تغییر حداقلی در ظاهر ساختمان از جمله چالش های طرح به شمار می رفت. بر این اساس در طراحی، ابتدا سازه هایی فلزی در نظر گرفتیم که در کنار ستون های آجری بنا قرار گرفتند و بوسیلۀ آن فضا را به دو کد ارتفاعی تقسیم کردیم. قسمت هایی را به این گونه به دو کد ارتفاعی تبدیل کردیم ولی بعضی بخش ها را با ارتفاع دو طبقه حفظ کردیم و در این قسمت ها گالری ها را در نظر گرفتیم که به صورت فضاهایی پویا باشند که در آنها مخاطب تجربه ای از ارتفاع سقف ها و گشایش های مختلف را داشته باشد. برای پوشاندن طاق های جداره ها و بسته کردن فضا، از شیشه استفاده شد، تا عضوی سبک و شفاف بوده و در کلیت ظاهری بنا اختلال ایجاد نکند. از سوی دیگر برای کنترل نور ورودی به فضا از پروفیل های چوبی بر روی شیشه ها استفاده کردیم.