گروه معماری هشت

EN/FA
بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان سوانح سوختگی

موقعیت: ایران_تهران

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: وزارت بهداشت و درمان

کاربری: درمانی

مساحت: 10000مترمربع

تاریخ: اردیبهشت 95

افزایش حوادث سوختگی از یک سو و عدم کفایت مراکز درمانی مناسب از سوی دیگر مارا برآن داشت که در اردیبهشت ماه 95 مجموعه اقامتی درمانی را پیشنهاد نماییم . در غرب تهران بیمارستانی با همین مضمون در حال ساخت بود بنابراین تصمیم بر آن شد که در شرق تهران و در اطراف تپه های لویزان سایت خود را در نظر گرفته که علاوه بر هوای نسبتا پاک دارای دسترسی مناسب نیز باشد . بیماران که دچار سوختگی میشوند پس از درمان به دلیل تغییرات فیزیکی که در آن ها رخ میدهد عموما اعتماد به نفس خود را از دست داده و گوشه گیر می شودند . از این رو تصمیم گرفتیم با ایجاد فضاهایی تعاملی در قسمت بستری بیمارستان و همچنین اقامتی کوتاه پس از درمان در کنار هتلی در بیمارستان به اجتماع پذیری هرچه بیشتر آن ها کمک نماییم و در آخر نیز با طراحی پلی این دو فضا را بهم وصل نموده تا بیماران بتوانند به راحتی باهم تعامل داشته و و هر چه سریع تر به آغوش گرم جامعه بازگردند. در طراحی نما نیز از نوعی مس استفاده گردید که با تکنولوژی نانو فرآوری شده و قادر به کاهش عفونت تا 90 درصد می باشد و همچنین با ایجاد فضای سبز چه در قسمت های مختلف نما سعی به کشاندن طبیعت پیرامون به داخل بنا و افزایش شادابی بیماران و پرسنل بشویم .