گروه معماری هشت

EN/FA
مسابقه معماری سینما

مسابقه معماری سینما

طرح برگزیده جایزه میرمیران هشتمین دوره

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: بنیاد معماری میرمیران

تاریخ: دی93

دیگر همکاران طراحی: بیتا حاتمی ، صالح غفاری

از میان طاق‌های سی‌و‌سه‌پل گذر کردیم؛گذر زمان،تداوم حرکت و سایه‌های ما روی  آب...گویی معمار،سینمایی برپا کرده بود با بازیگرانی چون ما و پرده ای چون آب.

1.حرکت،جوهره معماری و سینما

"سینما به ما می‌آموزد که تصاویر را در پیوند با ببینیم،معماری نیز مانند سینما در دو بعد و جریان دارد.انسان یک ساختمان را در ذهن خود در ‌های مختلف درک و تصویر می‌کند."

ژان نوول

دیدهای متوالی کاربر هنگام حرکت از میان فضاها در یک اثر معماری یادآور فریم‌های متوالی فیلم است.هردو از محتوایی یکسان برخوردارند و هردو با تصاویر پیشین و پسین معنا می‌یابند و کامل می‌شوند.

زمان،ریتم،توالی،تداوم، نور

فریم های حلقه فیلم دراینجا،شمایل قوس‌های آشنای معماری سنتی ایران را بر خود گرفته،مرزی شده اند از جنس معماری و از جنس سینما،میان واقعیت و دنیای مجازی

2.پرواز با پرنده خیال بر بستر واقعیت

تجربه حقیقی،تصویر مجازی

معماری(واقعیت) زادگاه سینما(وهم)است.

 زندگی/ تصویر زندگی