گروه معماری هشت

EN/FA
مجتمع مسکونی درگهان

مجتمع مسکونی درگهان

موقعیت: ایران_قشم

مشاور طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیو هشت

کارفرما: مهندسین مشاور دودلفین

کاربری: مسکونی

مساحت: 12000مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ: خرداد95 

مجتمع مسکونی درگهان در خرداد ماه 94 برای مشاورۀ طراحی و گرافیک به شرکت مهندسین مشاور هشت واگذار شد. طراحی و اجرای پروژه بین چند شرکت به رقابت گذاشته شده بود و خواسته کارفرما این بود که طرح این شرکت به گونه ای ارائه شود که به عنوان کامل ترین طرح، برگزیده شده و منتخب برای اجرا باشد. طراحی ساختمانها به صورت زمینه گرا و با معماری مشابه سبک سنتی قشم طراحی شده بود و از ما خواسته شد تا فضاهای باز مجموعه را طراحی کرده و طرحی در هماهنگی با نماها ایجاد کنیم.

ابتدا سکانس هایی را برای نشستن، فضای بازی کودکان و فروشگاه در نظر گرفتیم. فروشگاه و فضاهای بازی در قسمتی از طراحی سایت قرار گرفتند که به شکل مرکزیت گرا و دارای فضای مکث بودند و حالتی از تجمع را برای مخاطبین ایجاد می کردند. نمای فروشگاهها در هماهنگی با نمای ساختمان ها و به سبک سنتی قشم طراحی شد.

جزییات مبلمان ها نیز از جمله نیمکت ها، تیرهای چراغ برق، آبنما و گلدانها متناسب با  نماها طراحی و جایگذاری شدند.