گروه معماری هشت

EN/FA
پژوهشکده نیرو

پژوهشکده نیرو

موقعیت: ایران- تهران – شهرک غرب

طراحی: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: آقای علی نژادی

کاربری: تجاری

تاریخ: اردیبهشت 97