گروه معماری هشت

EN/FA
مغازه آرایشی بهداشتی گلرخ

مغازه آرایشی بهداشتی گلرخ

موقعیت: ایران - کرج

طراحی و اجرا: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: آقای آروین ابراهیمی

کاربری: تجاری

مساحت: 18مترمربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: دی93

دیگر همکاران طراحی: محمد نظری پور

پروژۀ بازسازی فروشگاه آرایشی و بهداشتی گلرخ در دی ماه 93 به شرکت ما پیشنهاد شد.خواسته کارفرما ایجاد دو ویترین عادی و VIP و دو پیشخوان برای فروش عادی و VIP بود، تا بتواند به نیازهای عملکردی خود پاسخ گوید. از طرف دیگر ایجاد دعوت کنندگی بیشتر، امری ضروری برای فروشگاه بود.

بنابراین با توجه به ابعاد کوچک مغازه، این دو مسئله چالش هایی پیش روی طراحی ما بودند. ایده ای که برای طراحی از آن بهره بردیم این بود که از عنصری پیوسته استفاده کنیم، به طوری که کل فضا های خواسته شده را تأمین نماید. بنابراین با الهام از جعد گیسو، صفحه ای قوسی شکل از آجر در نظر گرفتیم که از تابلوی مغازه حرکت کرده و در انتها ویترین VIP و پیشخوان آن را بوجود می آورد. همچنین قفسه هایی نیز در دو طرف فروشگاه برای تامین فضاهای عملکردی ایجاد کردیم.