گروه معماری هشت

EN/FA
گرین باکس

گرین باکس

موقعیت: ایران - تهران

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: آقای احمد اکبری

کاربری: تجاری

مساحت: 300مترمربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: دی 93

دیگر همکاران طراحی: محمد نظری پور ، سروناز افشار ، علی سال افزون

در دی ماه 93 پروژۀ بازسازی یک واحد تجاری در خیابان ولیعصر به دفتر ما واگذار شد. کاربری فروشگاه از دهۀ 40، فروش مبلمان بود و اکنون کارفرما می خواست فروشگاه را بازسازی کرده و کاربری آن را به فود کرت تبدیل کند.

چالشها:عرض کم مغازه به نسبت کاربری خواسته شده و  چندطبقه بودن فروشگاه (عمده مساحت در زیر زمین قرار داشت)، جذب مخاطب و دعوت کنندگی به رستوران را کاهش می داد.                                       

استراتژی­های کلان طراحی: بنابراین استراتژی کلی ما برای طراحی فروشگاه اینگونه شکل گرفت که ابتدا به موقعیت بنا که در خیابان ولیعصر بود توجه شود و همچنین بیش از آن باید به دعوت کنندگی فروشگاه به داخل توجه میشد

فرآیند طراحی: بنابراین به دلیل جذب بیشتر مخاطبان به داخل و درگیر شدن بیشتر رستوران با خیابان ورودی بنا را یک دهانه عقب نشاندیم و با ایجاد فضایی نیمه باز و مبلمانی خاص در ورودی تلاش بر آن شد که هرچه بیشتر مردم در حال عبور را به داخل این فضا جذب کند ، همچنیناستفاده از چوب و رنگ سبز در نما با الهام گرفتن از چنار های خیابان ولیعصر  تاکید هرچه بیشتر هویت و موقعیت ساختمان در این خیابان تاریخی بود.