گروه معماری هشت

EN/FA
خانه بومی گیلان

خانه بومی گیلان

طرح برگزیده جایزه مسابقه گیلان

موقعیت: ایران-گیلان

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: سازمان نظام مهندسی گیلان

کاربری: مسکونی

مساحت: 300مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: بهمن96