گروه معماری هشت

EN/FA
دفتر مرکزی هارمونی

دفتر مرکزی هارمونی

موقعیت: ایران -کرج

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: آقای رحیمی

کاربری: تجاری

مساحت: 2000مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: بهمن 92

در بهمن ماه 92 پروژۀ طراحی یک مجتمع نمایشگاهی مبلمان به شرکت واگذار گردید. کارفرما قصد داشت تا برند وارداتی خود (هارمونی) را به همراه برند تولید داخلش (چوبشار) در یک مجموعه به نمایش بگذارد. پیشنهاد شرکت به کارفرما استفاده از سازۀ سوله بود تا بتوان حداکثر فضای بدون ستون را داشت و نحوۀ سامان دهی فضاها به گونه ای شد که نمایشگاه دو برند در دو سمت فضا قرار گرفت. فضایی هم در وسط نمایشگاه الهام گرفته از معماری چین طراحی شد، تا تداعی کننده کشور تولید کنندۀ این مبلمان باشد.