گروه معماری هشت

EN/FA
مرکزتعامل انسان و حیوانات

مرکزتعامل انسان و حیوانات

موقعیت: ایران-تهران-لواسان

گرافیک: استودیو هشت

کارفرما: مهندس آیدا شایگان

کاربری: فرهنگی

مساحت: 18 کیلومترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: دی 96