گروه معماری هشت

EN/FA
برج هنر ایلام

برج هنر ایلام

موقعیت: ایران_ایلام

گرافیک: استودیو هشت

کارفرما: مهندسین مشاور سده

کاربری: فرهنگی

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: فروردین 96

طراحی برج هنر ایلام توسط شرکت سده انجام شده بود. پروژه به منظور مشاورۀ طراحی و ارائۀ گرافیکی به ما معرفی شد. پایۀ طراحی ساختمان از ترکیب هوشمندانۀ چند حجم سادۀ آجری و شیارهایی عمودی در جداره حجم شکل گرفته بود. در بازشوهای بنا از گره چینی ها ظریف ایرانی استفاده شده بود که با توجه به کاربری هنری آن، بنا را هرچه بیشتر به هنر و معماری ایرانی پیوند می داد. در این راستا ما نیز از ترکیب رنگ فیروزه ای با آجر بهره بردیم تا این زیبایی را به صورتی کامل و زیباتر به نمایش بگذاریم. همچنین به دلیل آجری بودن ساختمان نور پردازی آن باید به گونه طراحی می شد که هرچه بیشتر به جلوه گری آجر چینی آن در عین سبکی تأکید نماید. بنابراین نورهایی را با حوزۀ پخش عمودی در نظر گرفتیم تا تأکیدی زیبا به کشیدگی بنا داشته باشند. از طرف دیگر در قسمت هایی که جزییاتی تزیینی در آجرچینی وجود داشت نورهایی متمرکز در نظر گرفتیم تا آنها را واضح تر نمایش دهند.