گروه معماری هشت

EN/FA
سرویس بهداشتی ایران مال

سرویس بهداشتی ایران مال

موقعیت: ایران_تهران

طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: شرکت کیسون

کاربری: تجاری

مساحت: 200مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: شهریور 95

مجتمع تجاری شناخته شده ایران مال پروژه ای گسترده و بزرگ در غرب تهران است. پروژه ای که فازهای مختلف طراحی و اجرا آن در مراحل مختلف و توسط مشاورها و پیمانکاران مختلفی انجام شده است. پروژه از بخش های مختلف واحدهای تجاری، رستوران، فضاهای تفریحی و سرویس بهداشتی ها تشکیل شده است.

در قسمت طراحی سرویس بهداشتی، به دلیل عمومی بودن فضا، نیاز بود تا سطوحی یکدست و تمیز داشته باشیم. متریال های مختلف را بررسی کردیم و متریالی را در نظر گرفتیم که براق بوده و درصورت وجود آلودگی آن را کمتر نشان دهد. از طرف دیگر برای رعایت شدن بحث نظافت، شیارها و اختلاف سطوح را تا حد ممکن حذف کردیم و برای قرارگیری روشویی ها کانتری سرتاسری در نظر گرفتیم که روشویی ها به صورت اکسپوز روی آنها قرار گرفتند. در آکس دیوارهای انتها و ابتدای فضا، الگوی خاصی از سنگ های صنعتی تزیینی را به صورت اسلب بزرگی قرار دادیم و با نورپردازی تأکید بیشتری روی آن کردیم. در سایر قسمت ها هم ایده متریال لوکس، سطوح یکدست و نورپردازی و لوازم ساده پیش گرفتیم.