گروه معماری هشت

EN/FA
دفتر ریاست سازمان برنامه و بودجه

دفتر ریاست سازمان برنامه و بودجه

موقعیت: ایران - تهران

مشاور طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه

کاربری: اداری

مساحت: 30مترمربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: آبان94

در آبان ماه 94 پروژۀ بازسازی دفتر کار آقای دکتر صالحی به شرکت واگذار گردید. به دلیل مسائل کاری ایشان، باید طراحی و اجرای پروژه در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام می شد. برای سازماندهی فضا حایلی با استفاده از الوارهای چوب ایجاد کردیم که علاوه بر مجزا کردن و تعریف فضای ورودی و فضای کنفرانس، سطحی برای قرار دادن LCD و وارد کردن گیاه به فضا ساخت. از سوی دیگر به دلیل گرم و صمیمی بودن حس چوب و همچنین سرعت و سهولت در نصب و اجرا، از آن به عنوان متریال پیشنهادی اصلی استفاده گردید.