گروه معماری هشت

EN/FA
مرکز تجاری و فرهنگی نخل

مرکز تجاری و فرهنگی نخل

موقعیت: ایران - قشم

مشاور طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: مهندسین مشاور دودلفین قشم

کاربری: تجاری

مساحت: 10000مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: اردیبهشت 94

مجتمع تجاری فرهنگی نخل 1 قشم در اردیبهشت  ماه 94  برای مشاورۀ طراحی و گرافیک به شرکت مهندسین مشاور هشت پیشنهاد شد. ساختمان مجتمع طراحی شده بود و طراحی فضای باز جلوی آن به دفتر واگزار گردید . گروه معماری هشت پس از بررسی پروژه در قسمت طراحی فضای باز پیشنهادهای جدیدی به کارفرما داد که مورد استقبال واقع شد. ایجاد فضایی برای بازی کودکان،  موسیقی زنده و کافی شاپ و ..  از جمله پیشنهادات بودند، که در پیرامون حجم مستطیل شکل بیرون زده از بنا در نظر گرفته شدند. برای طراحی آنها از ترکیب و سبک خود بنا الهام گرفته شده بود که هم مرکزیتی برای تجمع تجاری ایجاد کند و هم فضاهای خصوصی خانوادگی  تشکیل دهد.

 همچنین پیشنهاد ما به کارفرما، ارائه کار در قالب انیمیشن بود  که بتوان بوسیلۀ آن هرچه  بهتر پروژه را معرفی و افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در آن ترغیب نمود.