گروه معماری هشت

EN/FA
دفتر مرکزی شرکت PTC

دفتر مرکزی شرکت PTC

موقعیت: ایران- تهران- سهروردی

طراحی: مهندسین مشاور هشت

نظارت بر اجرا: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: آقای مهندس عرفی

کاربری: اداری

مساحت: 300 مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ:  بهمن 97

کارفرمای پروژه شرکت PTC،نمایندگی محصولات اسپرت ماشین است.خواست کارفرما بازسازی ساختمان شرکت به نحوی بود که از داخل و بیرون نمایش دهنده فضای کار آن باشد.

ایده اصلی طراحی این شد که با تغییر زوائد ساختاری و ناهنجار بنا ساختار فضا را به سه مکعب بزرگ تقسیم کنیم.که نمایش دهنده فعالیت متفاوت هر کدام از این مکعب ها بود.در مرحله بعد تصمیم گرفتیم هر یک از این احجام را به مکعب های کوچکتری تقسیم کنیم.در مرحله بعد مدول های سه بعدی را کمی در محور خود جابجا نمودیم و فضای مابین را شکل دادیم تا ضمن بر انگیختگی انرژی نهان موجود در فضا تقسیمات عملکردی مورد انتظار شکل گیرند.حالا کالبد بنا با انرژی حاصل از ساختار صنعتی اش پذیرای مشتریان ویژه اش خواهد بود.