گروه معماری هشت

EN/FA
ویلای پلور

ویلای پلور

موقعیت: ایران- مازندران- پلور

طراحی: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: دکتر سیاسی

کاربری: مسکونی

مساحت: 500مترمربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ:  مرداد 98