گروه معماری هشت

EN/FA
مجتمع مسکونی حکیمیه

مجتمع مسکونی حکیمیه

موقعیت: ایران- تهران-حکیمیه

طراحی : مهندسین مشاور هشت

کارفرما: آقای دلاوری

کاربری: مسکونی

تاریخ: بهمن 96