گروه معماری هشت

EN/FA
فروشگاه سارنگ سامانه پایتخت

فروشگاه سارنگ سامانه پایتخت

موقعیت: ایران- تهران-میرداماد

طراحی و اجرا: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: آقای مشکینیان   

کاربری: تجاری

مساحت:20مترمربع

تاریخ: مرداد 98

پروژه بازسازی فروشگاه ssp در مرداد ماه سال 1398 به دفتر ارجاع شد.

فعالیت فروشگاه فروش محصولات کامپیوتری بود. مهمترین دغدغه کارفرما این بود که چگونه می تواند از فروشگاه 15 متری اش حداکثر استفاده را بکند.

فرآیند طراحی را با همین دغدغه شروع کردیم و به این فکر افتادیم که شاید ترکیب راه حل های افقی و عمودی بهترین پاسخ برای تامین نیازهای عملکردی مورد نیاز باشد.بنابراین با تقسیم فضای فروشگاه به سه حوزه فروش ، خدماتی و پشتیبانی ساختار عملکردی تعریف شد .حوزه فروش در دسترس ترین بخش در ورودی بود و حوزه خدماتی به صورت یک شفت عمودی بعد از آن قرار گرفت ویا تیغه که خود بخشی از قفسه های فروش بوداز بخش فروش  جدا شد به صورتی که عملکردهای داخل آن شامل فضای آشپزخانه و انبار و گاو صندوق و سرور داخل آن قرار گرفت. فضای پشتیبانی نیز که برای تعمیرات لپ تاپ ها بود به طور معلق در تراز بالایی قرار گرفت و این گونه کل فروشگاه به یک جعبه کامپیوتر شبیه شد که ضمن تامین حداکثر عملکرد ممکن رنگ و بویی از محصولات که در آن به فروش می رسد پذیرفته است.