گروه معماری هشت

EN/FA
رستوران غذاهای دریایی

رستوران غذاهای دریایی

موقعیت: ایران_قشم

مشاور طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: مهندس زهره دریانورد

کاربری: تجاری

مساحت: 600مترمربع

وضعیت: اجراشده

تاریخ: فروردین 95 

رستوران غذاهای دریایی قشم در فروردین ماه 95 برای مشاورۀ طراحی و گرافیک به شرکت مهندسین مشاور هشت پیشنهاد شد. ساختمان رستوران طراحی شده بود و طرح اولیه ای هم برای فضای باز انجام شده بود. گروه معماری هشت پس از بررسی کار در قسمت طراحی فضای باز پیشنهادهای جدیدی به کارفرما داد که مورد استقبال واقع شد. خواسته کارفرما ایجاد فضایی برای موسیقی زنده بود که پیشنهاد هشت این بود تا فضایی همانند سن برای این قسمت در نظر گرفته شود و قطاعی از دایره باشد تا هم باعث سیالیت در فضای باز باشد و هم مرکزیتی برای نمایش گروه موسیقی ایجاد کند. در سایر قسمتها نیز چترها و مبلمانهایی برای ایجاد فضاهای خصوصی خانوادگی طراحی شد.