گروه معماری هشت

EN/FA
تک پلی کپی

تک پلی کپی

موقعیت: ایران_تهران_میدان فردوسی

طراحی و اجرا: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

عکس: سعید فتوحی

کارفرما: آقای رضا احمدی

کاربری: تجاری

مساحت: 18مترمربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: بهمن 95

تعرف پروژه: در بهمن ماه 95 پروژۀ بازسازی یک واحد تجاری در خیابان انقلاب به دفتر ما واگذار شد. کاربری فروشگاه از دهۀ 60، فروش دستگاه های چاپ و پرینت و لوازم جانبی آنها بوده و کارفرما خواهان بازسازی فروشگاه با همان کاربری پیشین بود.

چالشها: 1. قوانین جدید شهرداری برای ساماندهی سیمای شهری خیابان تاریخی انقلاب 2. نیاز به تأمین فضای کافی برای انبار و نمایش اجناس و همچنین فضایی مخفی برای شستشو با توجه به کوچک بودن ابعاد فروشگاه.

استراتژی­های کلان طراحی: استراتژی کلی ما برای طراحی فروشگاه اینگونه شکل گرفت که اولاً فضای داخلی فروشگاه به طرز ملموسی نشان دهندۀ کاربری آن بوده و بتواند نیازهای عملکردی کارفرما را تأمین کند. ثانیاً نمای فروشگاه بتواند در عین جدید بودن، زمینه­ گرا بوده و با بدنۀ تاریخی خیابان انقلاب هماهنگ باشد.

فرآیند طراحی: ابتدا کالبد فروشگاه را به صورت یک مکعب آجری در نظر گرفتیم تا نشان­ دهندۀ قدمت فروشگاه بوده و با زمینۀ موجود هم­خوانی داشته باشد. سپس با توجه به کوچک بودن ابعاد فروشگاه، تصمیم گرفتیم برای دعوت­ کنندگی بیشتر، ویترین را حذف کنیم. همچنین با بررسی دستگاه­های کپی و پرینت و نحوه حرکت کاغذ در آنها، صفحه ای پیوسته در نظر گرفتیم که از روی نما شروع شده، به داخل فروشگاه کشیده می­شود و از سمت دیگر فروشگاه دوباره بر روی نما ادامه می یابد. با این ایده فروشگاه به دستگاه پرینتر بزرگی تبدیل شد که اجناسش را بر روی کاغذ بزرگی به چاپ رسانده و نمایش می­دهد. همچنین بر اثر حرکت نمادین کاغذ، کنج هایی منحنی بوجود آمد، که به لحاظ فرمی با عناصر موجود در نماهای دوران پهلوی اول و دوم در خیابان انقلاب هماهنگ بود. از طرف دیگر برای مخفی کردن فضاهای خدماتی و انبار در انتهای فروشگاه و ایجاد پیوستگی بیشتر بین سقف و دیوار، صفحه دیگری از روی سقف به روی فضاهای خدماتی کشیده شد و به این ترتیب فضای انتهایی به عملکرد انبار و شستشو اختصاص داده شد که در کمدهایی مخفی شدند.

ایده دیگر ما این بود که نوشته "تک پلی کپی" بر روی نمای قدیمی فروشگاه را به عنوان لوگوی شناخته شدۀ آن حفظ کرده و آن را در آکس ورود مشتریان بر روی وجه انتهایی فروشگاه، نمایش دهیم.

اجرای طرح: نکتۀ حائز اهمیت در اجرای این پروژه این بود که اولاً متریال مورد استفاده می­بایست در سطوحی یکپارچه اجرا می­شد و ثانیاً نیاز بود تا به دلیل قدیمی بودن فروشگاه به لحاظ سازه ای از متریالی سبک استفاده شود که مقاومت بالایی برای تحمل وزن اجناس را نیز داشته باشد.

با توجه به تجربه شرکت در اجرای سطوح سیال، بر اساس کاربری تجاری پروژه، از ترکیب خاصی از FRP استفاده شد. این متریال می­توانست به صورت غشایی با ضخامت چند میلیمتر، وزن بسیار پایین و مقاومت فیزیکی بالا، ما را در راه رسیدن به استراتژی­های طراحی یاری کند.

تأسیسات گرمایش و سرمایش موجود نیز بخاری و کولر آبی بودند که به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای تأسیساتی و کالبدی، آنرا تبدیل به سیستم گرمایش از کف و کولرگازی نمودیم.