گروه معماری هشت

EN/FA
مجتمع مسکونی فلکه اول تهرانپارس

مجتمع مسکونی فلکه اول تهرانپارس

موقعیت: ایران- تهران- تهرانپارس

طراحی: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: آقای نیکفر

 کاربری: مسکونی

تاریخ:  فروردین 97