گروه معماری هشت

EN/FA
ویلای ایگل

ویلای ایگل

موقعیت: ایران - لواسان - ایگل

طراحی: مهندسین مشاور هشت

کارفرما: مهندس فتوحی

کاربری: مسکونی

مساحت: 800مترمربع

تاریخ:  آبان 97

پروژه بازسازی ویلای ایگل در آبان ماه 1397 به دفتر ارجاع شد.سایت پروژه واقع در منطقه خوش آب و هوای فشم بود. وضع موجود پروژه شامل یک باغ و یک بنای کوچک در شمالی ترین قسمت آن میشد.

مهم ترین پتانسیل پروژه را می توان حضور آن در دامنه کوه و مجاورت آن با رودخانه ای خروشان داشت.

 بر همین اساس توپوگرافی سایت نقش اصلی را در فرآیند طراحی برعهده گرفت.گویی لایه های توپوگرافی زمین هر زمان نقشی تازه می گیرند.گاهی دسترسی عمودی را شکل می دهند،گاهی سایه بان مسیری می شوند و گاه حتی ساخت بنایی را عهده دار می شوند و این گونه جان زنده زمین را از زیر پوسته های سخت زمین بیرون کشیده و ستایش می کنند.حضور موزون مصالح و رنگ های سرد و گرم و سخت و نرم کنار یکدیگر نمایشی بی بدیل از تجربه حیات و تکاپویی برای جاودانگی را در کنار آهنگ خروشان رودخانه مجاور به منصه ظهور می رساند