گروه معماری هشت

EN/FA
فود کورت یوسف آباد

فود کورت یوسف آباد

موقعیت: ایران- تهران-یوسف آباد

طراحی و اجرا: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

کارفرما: مهندس  میرزایی 

  کاربری: تجاری

مساحت:1000مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ: اردیبهشت 97

بازسازی فود کورت یوسف آباد شامل دو بخش متضاد بود.فضای بالا به رستوران ایرانی و فضای پایین به رستوران فرنگی اختصاص یافت.

برای رستوران بالا سعی نمودیم با حذف زوائد بصری و حفظ مریال آجر روی جداره ها ضمن ایجاد حسی سنتی تر فضایی دلنشین را برای مخاطبین ایجاد کنیم.

برای رستوران پایین بر اساس عملکرد آن سعی نمودیم با ایجاد هیجان در فضا،متریال و ساختار ضمن ایجاد فضایی چند عملکردی به گرایش رستوران که رویکردی مدرن و هیجان انگیز داشت پاسخ مناسبی دهیم.

 در این راستا تلاش نمودیم همزمان با تفکیک بخش های سرویس دهنده و سرویس گیرنده با استفاده از قطبی کردن فضا و استفاده از تضاد متریال های خشک و خشن با متریال های صمیمی تری چون چوب و نیز استفاده از سبزینگی ،انرژی و هیجان بیشتری در فضا ایجاد کنیم