گروه معماری هشت

EN/FA
الموت ویلا

ویلای الموت 

ایران |قزوین | 1394    


تعریف پروژه:

در شهریور ماه ۹۴ طراحی و ساخت ویلایی در الموت به شرکت ما واگذار گردید . خواسته کار فرما این بود که ویلا دارای دید خوب و حریمی مناسب نسبت به کوچه کنارش باشد .پس از بازدید از سایت به دلیل دید ۳۶۰ درجه خوبی که از سایت روی کوه های اطراف داشتیم اما به دلیل درخت ها داخل زمین و خانه ویلایی مجاور دید تا حد زیادی گرفته شده بود بنابراین بر آن شدیم که یک سکو ایجاد کرده و فضا های عملکردی را در آن دیدیم و فضای نشیمن را یک طبقه بالا ببردیم تا دید خوب را به دست بیاوریم و همچنین یک تراس در آن طبقه قرار دادیم تا نهایت استفاده را از دید مناسب طبقه بالا بتوان برد . با بر عکس کردن شیب سقف سعی بر آن نمودیم که دید های باز تری از مناظر اطراف داشته باشیم .کاربری: ویلایی

کارفرما: مهندسین مشاور هشت

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی، مائده مساح، نغمه الفت، نیلوفر محمدزاده، مصطفی دلاوری

اجرا: مهندسین مشاور هشت

تأسیسات برق و مکانیک: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: نیلوفر محمدزاده، علی احمدی، شقایق بیرامی

وضعیت:طراحی شده

تاریخ: شهریور 94