گروه معماری هشت

EN/FA
اکسپو2020 بازتعریف باغ عمودی

اکسپو 2020 | بازتعریف باغ عمودی

دوبــــــــــــی | نمایشــــــــــــگاه اکسپــــــــــــو | 1398


تعریف پروژه:

کارفرما یک فروشگاه کیف و کفش زنانه داشت و بازسازی آن را بر اساس تفکرات کلاسیک، با ایجاد طاق و قوس هایی در نیمه بالایی فروشگاه تا حدی پیش برده بود. اما به این نتیجه رسیده بود تا برای ادامه پروژه از یک مشاور کمک بگیرد. از ما خواسته شد تا ادامه پروژه را به همان سبک کلاسیک طراحی کنیم.کاربری: عمومی

موقعیت: دوبی، نمایشگاه اکسپو

طراحان: علی احمدی، شقایق بیرامی، آذین زمانی

مشاور: کریستوف ووپ

راهنمای طراحی: دفتر معماری هشت

گرافیک: هشت استودیو

زیربنا : 2000 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: بهمن 1398