گروه معماری هشت

EN/FA/AR
اکسپو2020 بازتعریف باغ عمودی

اکسپو 2020 | بازتعریف باغ عمودی

دوبــــــــــــی | نمایشــــــــــــگاه اکسپــــــــــــو | 1398


پروژه طراحی پاویون ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی با این سوال آغاز شد که چگونه می‌توان کشوری با این قدمت تاریخی و این تنوع فرهنگی و اقلیمی را در یک پروژه معماری به دنیا معرفی کرد. به این نتیجه رسیدیم که شاید بهترین راه حل این باشد که منش و نوع تفکر ایرانیان را نسبت به محیط پیرامونشان و روش حل مسأله آن ها را در برخورد با مسائل مختلف که نشانگر نوع جهان‌بینی آنها خواهد بود را به نمایش بگذاریم. سایت پروژه در شهر دوبی و محدوده ای از جغرافیای کره زمین قرار داشت که به گرما و دمای زیاد هوا معروف است.در مقیاس کلان برای حل مسأله سعی کردیم با متناظر قراردادن همین اقلیم با معماری اقلیم گرم و مناطق کویری ایران، الگویی از راه حل پیشینیان در تامین و ایجاد آسایش و شرایط زیست پایدار در این اقلیم ارائه کنیم.حیاط به عنوان یکی از مهم‌‌ترین عناصر معماری بومی ایران با رعایت اصل سازگاری با محیط، در اقلیمهای مختلف، الگوهای کالبدی متفاوتی به خود گرفته است. در مناطق کویری الگوی حیاط مرکزی به عنوان یکی از شاخصه های طراحی پایدار در معماری سنتی ایران برای تأمین شرایط مطلوب در یکی از سخت ترین اقلیم های زیستی مورد استفاده، استمرار و توسعه قرار گرفت. پس در گام نخست حیاط را از میان جرم فرضی پاویون خالی کردیم و باغ را در میانه فضا تعریف کردیم. در بخش بعد جرم باقیمانده را به صورت یک میان قاب افقی در نظر گرفتیم و تلاش کردیم تا با پوک کردن جداره ها میزان شفافیت/صلبیت را در لبه فضا کنترل کنیم و به نتیجه ای نیمه شفاف برسیم. در این فرآیند با بهره گیری از الگوی ۹ قسمتی کوشک ایرانی و معاصر سازی آن به عنوان یکی از مهمترین الگوواره های معماری ایرانی و تکثیر آن در قالب مدول های سه بعدی سعی نمودیم تا عرصه و عیان را به شکلی در هم تنیده به نمایش بگذاریم. ایجاد کریدوری چند سطحی در اطراف جهت نمایشگاه آثار فاخر از هنرمندان متفاوت و حیاط مرکزی به عنوان سازمان دهنده مرکزی، دیالکتیکی از سیالیت و سکون را در یک میدان مغناطیسی بزرگ برای مخاطب ایجاد می‌کند و او را به حضور در این فضا فرا می‌خواند.


کاربری: عمومی

موقعیت: دوبی، نمایشگاه اکسپو

طراحان: علی احمدی، شقایق بیرامی، آذین زمانی

مشاور: کریستوف ووپ

راهنمای طراحی: دفتر معماری هشت

گرافیک: هشت استودیو

زیربنا : 2000 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: بهمن 1398