گروه معماری هشت

EN/FA
بازسازی دفتر اداری شرکت همگام خودرو آسیا

بازسازی دفتر اداری شرکت همگام خودرو آسیا

تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران | ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک | 1400


در بهار 1400 اجرا پروژه به دفتر واگذار گردید . پروژه با نگاهی مینیمال و با ظرافت های مدرن طراحی شده بود و از ما خواسته شد ضمن تدقیق نقشه ها با وضع موجود پروژه آن را اجرا نماییم . ابتدا سعی کردیم تا با ترسیم نمودار Gant Chart مسیر و زمان بندی پروژه را ترسیم نماییم . سپس در بخش اجرا تلاش کردیم تا با استفاده از متریال ها و روش های روز و با کیفیت و با پایبندی به طراحی ضمن قیاسی بسیار نزدیک و رضایت بخش نسبت به طرح ارائه شده ، فضای ساخته شده را تجربه نماید .


کاربری: اداری

موقعیت: تهران، میدان ونک

کارفرما: شرکت همگام خودرو آسیا

تیم طراحی: دفتر معماری نریمان کریم‌زاده

اجرا: دفتر معماری هشت و استودیو غفاری

عکس: میترا محمدی

زیربنا : 182 متر مربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: تابستان 1400