گروه معماری هشت

EN/FA/AR
بیمارستان آبان

بیمارســــــــــــــــــــــــــتان آبان

تهـــــــــــــــــــــــــران |کریم خان  | 1398پروژه طراحی داخلی بخش مراقبتهای روزانه بیمارستان آبان در وضعیتی به ما سپرده شد که از وضعیت بسیار نامطلوبی رنج‌ می‌برد. مهمترین دغدغه طراحی، ایجاد فضایی بود که ضمن توجه به بهداشت محیط و اصول طراحی معماری بیمارستان، بتواند کیفیت فضایی زیست درمانی را در فضای بخش مراقبت های روزانه تامین کند. از طرفی تلاش بر این بود که بتوان یک نوع تفکر طراحی را ایجاد کرد که قابل توسعه در تمام بخش های دیگر فضای بیمارستان آبان به عنوان بخشی از هویت بصری مجموعه قرار گیرد. بر اساس مطالعات قبلی به نظر می‌آمد بیشترین چیزی که بتواند آرامش بیمار را در فضای درمانی مهیا کند کلید واژه «اهمیت و احترام» باشد. پس تلاش شد تا با همین کد به سراغ طراحی فضا برویم. کار را با تقسیم عملکردی فضا به سلول های شخصی آغاز کردیم که بتوانند بهترین حالت خدمات را در فضایی گروهی اما با قابلیت شخصی سازی برای بیمار ایجاد کنند. نورپردازی، تهویه مطبوع، تم رنگی، مجموعه پلاگین های کاربردی درمانی، امکانات رفاهی و در نهایت قابلیت کنترل شفافیت فضا در خدمت این مفهوم قرار گرفتند. 

از استفاده از خطوط تیز در طراحی فضا پرهیز کردیم تا فضای درمانی ضمن ایجاد سیالیت و سادگی، دیالوگ روان و بدون تکلفتری را با مخاطبانش برقرار کند.


کاربری: درمانی

موقعیت: ایران، تهران، کریم خان

کارفرما: جناب دکتر آشتیانی

تیم طراحی: نیلوفر محمدزاده، الهه صادقی، علی احمدی، میترا محمدی

اجرا: دفتر معماری هشت

تاریخ: 1398