گروه معماری هشت

EN/FA/AR
طراحی نمای مرکز تجاری تهران پارس

طراحی نمای مرکز تجاری تهران پارس

تهـــــــــــــــــــــران | تهـــــــــــــــــــــــــــــــــران پارس | 1394


طراحی نمای مجموعه تجاری تهرانپارس در آبان ماه 94 توسط شرکت ارزش آفرینان صبا بین چند شرکت بصورت محدود به مسابقه گذاشته شد. هدف از برگزاری این مسابقه طراحی نمایی زیبا و مدرن، با قابلیت ساخت آسان، سریع و ارزان بود. شرکت ما به عنوان مشاور طراحی در این پروژه همکاری کرد.

با توجه به موضوع مسابقه ضروری بود این نما در عین رعایت ضوابط شهرداری و مسائل فنی جذابیت های بصری برای یک پروژه تجاری در ابعاد محلی را تامین کند. قرارگیری در محل تقاطع دو خیابان؛ وجود سه نمای دارای اهمیت (از جمله یک نما رو به حیاط پویای تجاری) و در نهایت وجود عناصر پر و خالی در کلیت حجمی ساختمان (تراس های فود کرت)، عواملی تأثیرگذار در طراحی بودند. بر این اساس ایده اولیه این طرح برمبنای یکپارچه سازی و پیوند بین عناصر نما و جبهه های متفاوت شکل گرفت. به این منظور پوسته ای با الگوی سنتی ایرانی را در نظر گرفتیم که درعین جذابیت ، کیفیت بصری متفاوتی را به خیابان های اطراف عرضه کند. این ایده با استفاده از نقوش ایرانی همراه با نظم و هندسه نوگرایانه، نوعی همبستگی میان عوامل متنوع و متعدد ساختمان ایجاد می کرد. تعریف ورودی با حرکت پوسته و شکست آن به سمت ورودی انجام شد و بدین ترتیب کشش بصری و دعوت کنندگی خاصی در این قسمت بوجود آمد. توجه به میزان خرد و کلان برای مخاطبین پیاده، سواره ، دور و نزدیک ، باعث شد تا مقیاس این الگوی تکرار شونده را از بالا به پایین کوچکتر کنیم. صفحات دربرگیرندۀ این نقوش، در دو ضلع رو به خیابان از سطح نهایی ساختمان فاصله گرفت و بدین ترتیب امکان نورپردازی با رنگ های دلخواه از پشت آن بوجود آمد. در ضلع رو به حیاط اما ، طرح های هندسه ایرانی به جداره نهایی ساختمان منتقل شده و جلوۀ دیگری از ایده مان را به نمایش گذاشت.

در تأمین نیازهای عملکردی مجموعه، علاوه بر جدارۀ طبقۀ همکف و در مواردی نیز طبقۀ اول، در دیگر طبقات نیز فضاهایی به منظور ایجاد «ویترین قابل اجاره» و مستقل از فروشگاهی که در مجاورت آن قرار گرفته طراحی شد. همچنین قسمتهایی از نما صلب در نظر گرفته شد تا انواع تبلیغات بر آنها نمایش داده شود. در آخر نیز با حضور فضای سبز در نما به ویژه در تراس های فودکرت ، استقبال مردم و مراجعین از این فضاها تقویت شد.

در طرح نما استفاده از مواد و مصالح زیر پیشنهاد شده:

  • شبکه مشبک با نقوش اسلیمی با متریال آلومینیوم که بصورت پیش ساخته در کارخانه اماده و در محل نصب می گردید
  • صفحات کامپوزیت به رنگ مس و صفحات کامپوزیت شیری
  • قطعات پلکسی نیمه شفاف: در بخش هایی از نما به منظور ایجاد امکان نور پردازی با منبع نور مخفی و بصورت غیر مستقیم و امکان ترکیب طیف های مختلف نور از این قطعات استفاده شد.

کاربری: تجاری

موقعیت: تهران پارس – فلکه دوم

کارفرما: ارزش آفرینان صبا

تیم طراحی: دفتر معماری هشت و  مهندسین مشاور پارامادان

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: 1394