گروه معماری هشت

EN/FA
راینه داران

راینه داران

                                                      بازسازی دفتر اداری شرکت راینه داران | تهران | ۱۳۹۸


تعریف پروژه:

پروژه بازسازی دفتر شرکت راینه داران در مرداد ماه ۱۳۹۸ به دفتر ارجاع شد فعالیت اصلی شرکت پخش فراورده های شیمیایی بود و فضای دفتر از دو واحد مجزای روبروی هم و فضای مابین تشکیل شده بود که هر کدام عملکردهای متفاوتی داشتند. واحد شماره ۱ شامل اتاق مدیریت حسابداری و یک اتاق بدون استفاده و یک نورگیر بود و واحد شماره ۲ شامل اتاق های اداری و یک فضای کنفرانس بود که بی واسطه در کنار فضاهای دیگر قرار داشت

آسیب شناسی و چالش­های پیشِ روی طرح:

نکته قابل توجه این بود که علی رغم نیاز به فضاهای متعدد به دلیل عدم تعریف مناسب فضاها و حضور فضاهای بلا استفاده از طرف دیگر شرکت دچار بحران کمبود فضا شده بود و از طرفی فضاهای موجود با اینکه جمع مساحتی حدود ۲۰۰ متر مربع داشتند بسیار کوچک و دلگیر بودند.کاربری: پخش فراورده های شیمیایی

کارفرما: شهاب احمدی، ایمان هدایتی

تیم طراحی: علی احمدی، ایمان هدایتی،نیلوفر محمدزاده،الهه صادقی

اجرا: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: هشت استودیو

زیربنا : 200 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: مرداد 98