گروه معماری هشت

EN/FA
رستوران زعفرانیه

رستــــــوران زعفــــــرانیه

تهــــــــران | زعفرانیه | 1395


کاربری جدید ساختمان موجود، رستوران تعریف شد. رستورانی با تلفیق فضای باز و بسته در دو کد ارتفاعی. طراحی کل کار به ما واگذار شد.

 رستوران مخصوص غذاهای ایرانی بود، بنابراین لازم بود که حال و هوایی ایرانی داشته باشد. معماری سنتی ایرانی را در نظر گرفتیم و به دنبال ایده هایی نو در تلفیق المان های معماری سنتی برآمدیم. برای سکانس بندی فضای داخلی و ایجاد فضاهایی برای قرارگیری میزهایی که حریم هایی مجازی آنها را از هم جدا می کند، ترکیب های زیادی از طاق ها را امتحان کردیم تا نهایتاً به ترکیب مطلوب دست یافتیم. همچنین در طراحی فضای باز حیاط، با هدف حفظ درخت های موجود، ترکیبی جدید از چهارطاقی ایجاد کردیم که در جایی حریمی برای درخت و در جایی دیگر فضایی برای نشستن خانوادگی شده است. از سوی دیگر سعی کردیم احجام خالص مبلمان را با فضای طبیعی ترکیب کنیم. در بام قصدمان استفاده از مصالح گرم و طبیعی در تلفیق با فرم های سنتی بود. به این منظور نیم طاق هایی چوبی ایجاد کردیم و به طور کلی از چوب برای ساخت آلاچیق و مبلمان بهره گرفتیم. در طراحی نما نیز مورفولوژی طاق را درنظر گرفته و چهره و ترکیبی جدید را از آن استخراج کرد و آن را با پوسته های پیوسته و سیال به فرمی نو تبدیل نمودیم.

______________________________________________________________________________

کاربری: تجاری

موقعیت: ایران، تهران، زعفرانیه

کارفرما: مهندس سعیدنیا

تیم طراحی:مهندسین مشاور هشت

زیربنا : 350 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ:  شهریور 95