گروه معماری هشت

EN/FA/AR
ساختمان اداری شرکت PTC شعبه2

ساختمان اداری شرکت PTC شعبه 2

تهـــــــــــــــــــــران | میدان بهارســــــــــــــــــــــتان | 1398


در ادامه پروژه دفتر مرکزی شرکت PTC پروژه اداری ساختمان دوم نیز به ما واگذار گردید . استراتژی های برخورد با فضا در ادامه پروژه قبل قرار گرقت تا ضمن حفظ و اصالت طراحی منطبق به شخصیت برند بوک مجموعه ، هویت به روز شده ای از این شعبه را در بافت شهری آن منطقه ایجاد نماییم . حضور باکس های صنعتی در یک پلاگین سیستم تشسته بر زمینه آجری ضمن یادآوری بستر قدیمی ساختمان چهرهای مدرن و صنعتی به کل بنا می داد . در فضای داخل نیز با استفاده از المان های مدولار و قابل جابه جایی فضایی سیال در تعامل با هویت برند ایجاد نمودیم .


کاربری: اداری

موقعیت: تهران - میدان بهارستان

کارفرما: PTC Group

تیم طراحی: دفتر معماری هشت

گرافیک: هشت استودیو

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ: 1398