گروه معماری هشت

EN/FA/AR
شرکت فن آوری اطلاعات نیکان

شرکت فن آوری اطلاعات نیکان

ایرانــــــــــــــــــــ | تهـــــــــــــــــــــــــــــران | 1396


کاربری قبلی پروژه شهرکتاب بود. فضا دارای چند اتاق و یک فضای تقسیم مرکزی بود. کارفرما خواهان ایجاد فضایی برای کار 18 کارمند، فضای انتظار مرکزی و فضای مدیریت بود.با توجه به اتاق های موجود و تناسبات فضاها، اتاقی که از همه بزرگتر و دارای بیشترین کشیدگی بود را به عنوان فضای کار اصلی انتخاب کردیم. در کشیدگی طولی اتاق، پارتیشن هایی را به صورت متوالی در نظر گرفتیم تا بخش هایی نیمه شخصی برای کار کارمندان ایجاد کنیم. در انتهای فضا نیز قسمتی را برای استراحت و نشیمن در نظر گرفتیم. ایده اصلی با توجه به کاربری شرکت، بر اساس شبکۀ فناوری اطلاعات شکل گرفت. خطوطی بهم پیوسته که در نقاطی مشترک به یکدیگر برخورد می کردند و تداعی کنندۀ گسترۀ ارتباطات در دنیای مجازی بودند. به این گونه سقف و دیوار را به یکدیگر پیوند دادیم. از نورهای نقطه ای در پوسته ها و سطوح نیمه شفاف در پارتیشن ها بهره گرفتیم تا حس مجازی فضا را تقویت کنیم. رنگ غالب فضا را با الهام از رنگ غالب دنیای تکنولوژی، آبی روشن در نظر گرفتیم.


______________________________________________________________________________

کاربری: اداری

موقعیت: ایران_تهران-فرشته

کارفرما: مهندس سبزواری

تیم طراحی: مهندسین مشاور هشت

گرافیک: استودیوی هشت

مساحت: 184 مترمربع

تاریخ : مرداد96