گروه معماری هشت

EN/FA/AR
شعبه مرکزی بانک ملت

شعبه مرکـــــــــــــــزی بانک ملت

تهـــــــــران | خیابان سپهبدقرنی | 1402


تعریف پروژه

بانک ملت به عنوان یکی از معتبرترین و پیشروترین موسسات بانکی نیازمند ساختمانی است که علاوه بر معرفی پیشینه درخشان خود افق های روشنی برای آینده ترسیم کند. پروژه ضمن پاسخگو بودن به نیازهای عملکردی می بایست به عنوان یک نمایشگر شهری بیانگر هویت سازمانی بانک ملت نیز باشد و علاوه بر شاخص بودن با بستر خود نیز ارتباط مناسبی برقرار کند.

فرصت ها و چالش ها

موقعیت شهری ویژه سایت پروژه از هر چهار جهت آزاد شده است این موضوع ضمن اینکه امکان بهره گیری مناسب از نور طبیعی را فراهم می آورد فرصتی منحصر به فرد ایجاد میکند تا از همه سو با شهر به گفتگو بنشیند و پیوندی انسانی میان شهر و بنای بانک به وجود آید. یکی از چالشهای اصلی پروژه در برنامه پروژه است با توجه به سطح اشغال ۵۰ درصد و تعداد طبقات مصوب کمیسیون ماده ۵ بتوان برجهای دوقلو طراحی کرد که با حفظ فاصله مناسب میان برج ها در جهت خوانایی بیشتر و امکان بهره گیری بهتر از نور طبیعی و چشم انداز شهری و جلوگیری از سایه اندازی برج ها روی هم به پاسخ مناسب دست پیدا کرد.

با توجه به گشایش بن بست شمالی و تبدیل آن به بن باز طبق نظر کمیسیون ماده (۵) و قرارگیری ساختمان در ساختاری جزیره ای فرصتی برای ایجاد نمایی آزاد و پانوراما ایجاد میشود که میتواند فرآیند طراحی را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی نوع تراکم ساختمان از پایین به بالا ضرورت توجه به ارتباط بین بخشهای مختلف و هارمونی مناسب بین آنها را ایجاب میکند که از نکات مهم در طراحی و ارتباط مخاطب با پروژه در مقیاس دور و نزدیک می باشد.

استراتژی های کلان طراحی

پس از مطالعات اولیه روی برند بوک شعار و رویکرد بانک ملت مبنی بر ایجاد تحول و تجربه ای متمایز برای مخاطبین تصمیم های کلی برای فرآیند طراحی به دو بخش کلی قابل تفکیک است. در بخش ساختاری استراتژی ما این شد که میتوان با تفکیک ساختمان به ۲ برج و ایجاد فضای بینابینی امکان دیالوگ بهتر بین ساختمان و شهر فراهم شود. همچنین توجه به مقیاس دور میانه و نزدیک در توده گذاری و پر و خالی از پایین به بالا مساله مهم دیگریست که تجربه ای دلنشین تر را برای مخاطبین فراهم میکند در بخش بصری و گرافیک محیطی طراحی نیز بر آن شدیم تا بتوان با ایجاد پتانسیل های فعال و بهره گیری از DNA برندیوک مجموعه ارتباط پایداری را با تفکر سازمانی مجموعه فراهم آوریم.

تصمیم کلی برای طراحی پروژه این شد که برجها در منتها الیه شرقی و غربی جانمایی شوند تا از یک سو بیشترین فاصله ممکن را جهت خوانایی آنها فراهم کرد و از طرف دیگر برج ها از نماهای شرق و غرب با خیابانهای ایرانشهر و سپهبد قرنی متصل شوند. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هر یک از برج ها بر روی زمین قرار می گیرند امکان دسترسی مستقل را برای آنها فراهم خواهد شد. از سوی دیگر برجها از دید و مقیاس انسانی بهره مند می گردد که این امر برقراری ارتباط و مخاطبین را که موضوعی حیاتی است ممکن می سازد از طرف دیگر فضای خالی میان دو برج در درون پودیوم نفوذ می کند و تبدیل به یک فضای بینابینی میگردد و در راستای شمالی جنوبی از محور میانه پروژه در تراز همکف که فضای تجاری قرار دارد تا خیابان بالایی امتداد می یابد بدین ترتیب علاوه بر اینکه هر دو برج کاراکتر خود را حفظ میکنند با پودیوم ترکیب می شوند و یک کلیت واحد را به وجود می آورند که شهر را صمیمانه به درون خود میکشد به عبارت دیگر این فضای میانی که کیفیتی بینابینی دارد جریان زندگی را به درون پروژه هدایت می کند.

فرآیند طراحی

ابتدا بر اساس متراژ موجود در سند و تراکم های مورد انتظار ساختار اصلی ساختمان را در نظر گرفتیم که شامل یک پایه وسیع تر در پایین و یک برج با ارتفاع بلند روی آن میشد. در مرحله . بعد با حفظ تراکم مورد . انتظار با ایجاد یک شکاف در وسط برج بلندتر به یک ساختار ۲ گانه

که پتانسیل های کالبدی و کیفیت های فضایی بیشتری را برای را برای ما فراهم می کرد. در مرحله بعد برج ها را به 3 قسمت کلی تقسیم کردیم

که اندکی به بر روی هم لغزیدند لغزش این بخش ها روی هم امکان مهم را برای ما فراهم می کرد.

اول این کار از کیفیت فضاهایی تازه ای را به عنوان تراس سبز شهری برای ما ایجاد میکرد که باعث سرزندگی بیشتر فضای زیست پروژه میشد دوم این که حرکت احجام روی هم باعث پویایی بیشتر بدنه شهری بنا میشد که این موضوع پروژه را از نگاه مخاطب با شعارهای سازمانی مجموعه در جهت پیشرفت رفت و تحول بیشتر همسو می کرد. در بخش بعد به سراغ طبقات پایینی پروژه آمدیم که ارتباط با مقیاس نزدیک تری را با مخاطب برقرار می کرد. در این بخش ها سعی نمودیم تا با ایجاد ساختاری چند سطحی تعاملی و انتخابی فضای پویاتری را برای درک و ورود به پروژه ایجاد نماییم تا مخاطبین برای ورود به پروژه کیفیتهای متفاوت تری را تجربه کنند.

استفاده از لوورهای عمودی نمای بر پروژه از طرفی باعث کنترل مصرف انرژی میشود و از طرف دیگر با ایجاد یک پترن پیوسته، تجربه متمایزی را از هر دید و منظر به مخاطبین عرضه می کند. و میتواند حامل پیامهای ویژه ای از سوی یک بانک پیشرو و پویا برای مخاطبان خود باشد. در ضمن ترکیب آن با رنگهای سـ سازمانی ساختار گرافیک محیطی طی پروژه . هماهنگی معناداری را با برندبوک . مجموعه ایجاد می کند.

در آلترناتیو دیگر با . چرخش افقی ساختارهای سه گانه روی یک محور سعی نمودیم تا همان سناریو و را این بار در قامتی متفاوت ارائه کنیم. این

یار تراس ها در میانه ی احجام نقش تعلیق دهنده را بازی میکنند و در پلان نیز از نتیجه چرخش ها به نفع ایجاد بدنه پویا و سبز شهری بهره می برند. این آلترناتیو نیز به بیان دیگر سعی میکند تا ادبیات طراحی ساختمان بانک را با حالت معاصر خود به شیوه دیگری ابراز کند.


کاربری: اداری

موقعیت: تهران – خیابان سپهبد قرنی

کارفرما: بانک ملت

معماران مسئول: رضا صیادیان، سارا کلانتری، شهاب احمدی، ایمان هدایتی، محمد غفاری

تیم طراحی: دفتر معماری هشت و دفتر معماری تداوم پویا

گرافیک: نیلوفر محمدزاده، علی احمدی، مهسا درچه ای

زیربنا : 30000 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: اردیبهشت 1402