گروه معماری هشت

EN/FA/AR
مدلسازی انرژی استادیوم الوکراه

مدل‌سازی انرژی استادیوم الوکراه

قطــــــــــــــــــــــــــــــــــر | دوحـــــــــــــــــــــــــــــــــه | 1395


محاسبات میزان مصرف انرژی تاسیسات پروژه استادیوم الوکراه قطر (از طرح های برجسته خانم حدید) به شرکت Aecom واگذار گردیده بود. کارفرما از آنها خواسته بود تا میزان انرژی مورد نیاز تهویه استادیوم در برگزاری هر مسابقه باتوجه به میانگین دمای منطقه محاسبه گردد. بر این اساس Aecom  حدود دو سال روی پروژه کار کرد، اما به دلیل اختلاف زیادی که مدل انژری تحلیل شده در سیستم با ساختمان واقعی داشت، پروژه از آنها گرفته شد و به شرکت کانادایی Muri واگذار شد. طی این انتقال، شرکت Muri  از ما خواست تا ساده سازی حجمی پروژه (Simplify Energy Modeling ) را در دستور کار خود قرار دهیم. باتوجه به ضعف نرم افزارهای تحلیل انرژی در مدلینگ، ما بر آن شدیم که ابتدا ساختار حجمی ساختمان را در نرم افزار های دیگر ساده سازی و سپس آن را جهت تحلیل به نرم افزار تحلیل انرژی ببریم تا شرکت موری بتواند آن را بسیار سریع تر و دقیق تر تحلیل نماید. به این شیوه توانستیم پروژه را در عرض چند ماه و با دقتی بیش از 90 درصد به اتمام برسانیم.


کاربری: ورزشی

موقعیت: قطر، دوحه

کارفرما:  مهندسین مشاور موری(کانادا) 

طراح: گروه معماری زاها حدید 

مدلسازی انرژی: دفتر معماری هشت

زیربنا : 560000 متر مربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: اردیبهشت 1395