گروه معماری هشت

EN/FA
مسابقه طراحی آرامگاه شمس تبریزی

مسابقه طراحی آرامگاه شمس تبریزی

تبریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز | خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی | 1392


آن خطاط سه‌گونه خط نوشتی: ـ یکی او خواندی، لا غیر. ـ یکی را هم او خواندی هم غیر. ـ یکی نه او خواندی، نه غیر او! آن خط سوم منم ...


کاربری: فرهنگی

موقعیت: تبریز، خوی، آرامگاه شمس تبریزی

کارفرما: بنیاد میرمیران

تیم طراحی: شهاب احمدی، علی احمدی

گرافیک: هشت استودیو

زیربنا : 2800 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: اردیبهشت 92