گروه معماری هشت

EN/FA
مسکونی خرم

مسکونی خرم 

ایـــــــــــــــران | خرم‌آباد | ۱۳۹6| ______________________________________________________________________________

کاربری: تجاری

موقعیت: ایران، تهران، یوسف‌آباد

کارفرما: مهندس فرج اللهی

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی،نیلوفرمحمد زاده،الهه صادقی

اجرا: دفتر معماری هشت

تاریخ:   96