گروه معماری هشت

EN/FA/AR
مسکونی زال

مسکــــــــــــــــــــــونی زال

تهــــــــران | تهرانپارس | 1402


پروژه مسکونی زال در همسایگی پروژه قبلی یعنی سدار به ما سپرده شد. کارفرمای پروژه خانواده زالی بودند که از اهالی قدیم و اصیل این محله بودند. زال (سپید موی) نامی بود که بر این پروژه نهادیم. پروژه سعی داشت تا ضمن نگاه به بافت قدیم و ویلایی، حالا در قامت آپارتمانی تصویری جدید و معاصر از خود ارائه کند. پروژه در حالت تک واحدی تعریف شد و هدف آن این بود که بتواند با ایجاد تراس سراسری احساس استقلال و دلباز بودن خانه قدیمی را تا حدی برای ساکنین جدیدش تداعی کند. در بخش آشپزخانه نیز تراس را ادامه دادیم با این تفاوت که در این بخش با ایجاد پوسته ای سیال سعی نمودیم تا وضعیت نیمه شفافتری را در نمای آن ایجاد کنیم. در طراحی داخلی سعی کردیم تا با کشش این زبان طراحی به داخل فضا، روایت مشترکی از زال را در قالب یک پیوستار به مخاطبان ارائه کنیم.


کاربری: مسکونی

موقعیت: تهران - تهرانپارس

کارفرما: خانم زالی

تیم طراحی: ایمان هدایتی - شهاب احمدی - علی احمدی - نیلوفر محمدزاده

طراحی داخلی: مهسا درچه ای - علی احمدی

طراحی فاز 2: مهسا درچه ای - فاطمه مروتی

گرافیک: نیلوفر محمدزاده

مدیر هماهنگی: فرناز آگاهی

مدیر قراردادها: علی علوی

زیربنا : 310 متر مربع

وضعیت: در حال اجرا

تاریخ: 1402