گروه معماری هشت

EN/FA
مسکونی ژنوم

پروژه مسکونی ژنوم

تهـــــــــــــــــــــران |  1396   


تعریف پروژه:

در هم تنیدگی فرم و فضا: خوانشی مدرن از کالبد سه بعدی بنا در بستر شهری ۵۰ ساله


کاربری: مسکونی

تیم طراحی: شهاب احمدی، مصطفی دلاوری، ایمان هدایتی،مائده مساح، نیلوفر محمدزاده، الهه صادقی

اجرا: مهندسین مشاور هشت

مدیر تیم طراحی: مصطفی دلاوری

زیربنا : 182 متر مربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ: اردیبهشت 96