گروه معماری هشت

EN/FA/AR
ویلا بالکنی

ویلا بالکنی

تهـران | فشم 


تعریف پروژه:

استراتژی طرح تقسیم کردن ساختمان دو بخش فضای خصوصی و عمومی را تشکیل داده که بواسطه یک حیاط میانی به یک دیگر متصل می گردنند .فضای میانی باعث ایجاد امکان نور دهی بهتر شود و افزایش دید به منظره کم نظر فشم می گردد. ویلا بالکنی به‌طور کلی ایوان، تراس، بالکن فضاهای مسکونی را بالاتر از فضای بیرون قرار می‌دهند که در صورت نشستن کاربر در آن بتواند به فضای حیاط ویا منظرهٔ بیرونی مسلط شود و از زیبای‌های آن بهرمند شود. لنداسکیپ پروژه از نوع باغ تخت که ایجاد سکو و سطح های متفاوت دارد فضای برای کاشت گیاهان متفاوت است.


کاربری: ویلایی

موقعیت: فشم ، تهران

کارفرما: محمد غفاری ، شهاب احمدی، ایمان هدایتی

تیم طراحی: نیلوفر محمد زاده ، فرزانه خطیبی ، علی احمدی ، بهناز نوری

وضعیت : طراحی شده